Sportcsarnok


A tervezett multifunkcionális sportcsarnok nagy szolgálatot tehet a köznevelés rendszerének, az iskolai testnevelés és a tanórán kívüli foglalkozások tekintetében. A sportcsarnok a következő területeken nyújthat célzott segítséget a városnak:

    • az iskolai testnevelés és a köznevelés tanórán kívüli sportfoglalkozásai
    • diákolimpiai rendszer felkarolása
    • szabadidő és rekreáció
    • utánpótlás és versenysport
    • egészségfejlesztés, munkaképesség fenntartása, fejlesztése
    • fogyatékkal élők sportja

A Fóti sportcsarnok beruházással a Nemzeti Sportstratégiában megfogalmazott célok teljes egészében megvalósulhatnak a multifunkcionális létesítmények tekintetében, miszerint a "sportolás és egészségmegőrzés centrumai köré szervezett, komplex szolgáltatást nyújtó épületegyüttesek létrehozás a cél." A beruházás 3 éves projekt keretében valósulna meg.